Communicating Reiki Mainstream Amsterdam

Hoe maak ik Reiki toegankelijk voor iedereen

with Pamela Miles

met Pamela Miles

Tuesday, October 28
7:30 PM – 9:30 PM
Dinsdag 28 oktober
19.30 – 21.30€35 through October 27

€35 tot 27 oktober
€45 at the door, cash only
€45 bij de deur, uitsluitend contante betaling

Spiritueel Centrum de Roos,  P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam

The talk will be in English with Dutch translation for questions, or as needed.

De lezing is in het engels met nederlandse vertaling voor vragen, of als nodig.

Do you struggle speaking about Reiki?
Many fine Reiki practitioners have trouble communicating the value of Reiki practice. Reiki is easy to practice, easy to appreciate, but hard to speak about credibly.

You could be comfortable and confident talking about Reiki, speaking in a way that helps people want to actually experience Reiki, and trust you as a professional.

Worstel jij met praten over Reiki?
Reiki is makkelijk om te beoefenen, en eenvoudig om van te houden. Maar het is niet simpel om over Reiki te praten op een manier die mensen overtuigd. Vele uitstekende Reiki professionals hebben er moeite mee om over te brengen wat iemand aan Reiki kan hebben.

I can help you speak more effectively and more comfortably.
This is your chance to learn strategies and tips from someone who has been practicing Reiki for 27 years, an award-winning Reiki author and blogger, and the most prominent voice of Reiki in conventional medicine. You will leave with greater clarity, skills, and confidence.

Dat kan veranderen.
Wil jij ook je meer op je gemak zijn en meer zelfvertrouwen hebben in het communiceren over Reiki? Je kan leren er zo over te praten dat mensen Reiki willen uitproberen.

Dit is je kans om strategieën en tips te leren van iemand die Reiki al 27 jaar beoefent – een prijzenwinnende Reiki auteur en blogger – en de meest prominente stem van Reiki in de reguliere geneeskunde. Je gaat weg met grotere helderheid, extra vaardigheden en volop zelfvertrouwen.

“Even after practicing Reiki for 17 years, I came away knowing how to communicate Reiki more effectively…”
— Sharon Yeskel, Reiki master
“Zelfs na het beoefenen van Reiki voor 17 jaar, weet ik nu pas hoe Reiki effectief te communiceren…” — Sharon Yeskel, Reiki master
“I am consistently inspired by your passion and clarity. Thank you for what you do. You help me do what I do better.” —Lori-Lyn Hurley, Reiki master
 “Ik voel me enorm geïnspireerd door je passie en duidelijkheid. Bedankt voor wat je doet. Je helpt me om wat ik
doe, beter te doen. ”  —Lori-Lyn Hurley, Reikimaster
Pamela Miles is een Reikimaster en integratieve gezondheidszorg-adviseur uit New York. Ze praktiseert Reiki sinds 1986. Pamela is dé pionier wat betreft integratie van Reikibehandelingen in de reguliere geneeskunde, en blijft de belangrijkste autoriteit op dit gebied. Pamela is auteur van REIKI: A Comprehensive Guide (in het nederlands uitgegeven door Altamira-Becht met als titel Alles over Reiki) en vele collegiaal getoetste medische artikelen. Pamela heeft Reiki programma’s in ziekenhuizen opgezet, participeerde in medische onderzoeken, en presenteerde Reiki in prestigieuze universiteiten zoals Harvard en Yale. Ze is internationaal erkend voor haar vermogen om Reiki op een elegante en begrijpelijke manier bespreekbaar te maken.
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .
Scroll to Top

Join our diverse international Reiki community and I'll send you thoughtful, credible information